حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

کرایه و رزرو آپارتمان و اتاق مبله کرمان کد-۷۹۱

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1234 m²

کرایه کوتاه مدت منزل مبله کرمان کد-۷۹۰

 • 200,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 حمام
 • 70 m²

کرایه سویت و آپارتمان مبله در کرمان کد-۷۸۸

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 80 m²

کرایه تمیزترین منزل مبله کرمان کد-۷۸۷

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

کرایه سوئیت و اتاق مبله کرمان کد-۷۸۶

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

شبکه املاک دو

کرایه و رزرو آپارتمان و اتاق مبله کرمان کد-۷۹۱

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1234 m²

کرایه کوتاه مدت منزل مبله کرمان کد-۷۹۰

 • 200,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 حمام
 • 70 m²

کرایه سویت و آپارتمان مبله در کرمان کد-۷۸۸

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 80 m²

کرایه تمیزترین منزل مبله کرمان کد-۷۸۷

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

کرایه سوئیت و اتاق مبله کرمان کد-۷۸۶

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

شبکه املاک سه

کرایه و رزرو آپارتمان و اتاق مبله کرمان کد-۷۹۱

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1234 m²

کرایه کوتاه مدت منزل مبله کرمان کد-۷۹۰

 • 200,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 حمام
 • 70 m²

کرایه سویت و آپارتمان مبله در کرمان کد-۷۸۸

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 80 m²

کرایه تمیزترین منزل مبله کرمان کد-۷۸۷

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

کرایه سوئیت و اتاق مبله کرمان کد-۷۸۶

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 1234 m²

کرایه منزل در آسیاباد جنوبی مطهری کرمان کد-۷۸۵

 • 200,000تومان
 • 1 خواب
 • 0 m²

شبکه املاک چهار

کرایه و رزرو آپارتمان و اتاق مبله کرمان کد-۷۹۱

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1234 m²

کرایه کوتاه مدت منزل مبله کرمان کد-۷۹۰

 • 200,000تومان
 • 1 خواب
 • 1 حمام
 • 70 m²

کرایه سویت و آپارتمان مبله در کرمان کد-۷۸۸

 • 250,000تومان
 • 2 خواب
 • 1 حمام
 • 80 m²
Call Now Button